200
idBE 0212.240.948
typeCompany
start
1968-01-01
denominations
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van BierbeekNL
O.C.M.W.NLCommercial
addresses
Speelpleinstraat 8 · 3360 Bierbeek
activities84115
establishments
BE 2.162.329.245OCMW Bierbeek
BE 2.261.065.149null
BE 2.261.065.347null
BE 2.261.065.644null
BE 2.261.065.842null
BE 2.261.066.436null
BE 2.261.066.832null
BE 2.270.140.488null
seeAlso Companyweb
data.be
e-Justice
Finactum
Graydon
Infobel
kbodata.be
KBO Public Search
Nationale Bank
Open Corporates
Open Corporates API
Social Security
Staatsbladmonitor.be
Trends Top
VIES VAT number validation
{
	"id": 212240948,
	"type": 2,
	"start": "1968-01-01",
	"name": "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Bierbeek",
	"seeAlso": {
		"companyweb": "https://www.companyweb.be/gratisBTWopzoeken_rechercherTVAgratuit_detail.asp?source=&vat=212240948",
		"databe": "https://data.be/en/company/0212240948",
		"ejustice": "http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0212240948&liste=Liste",
		"finactum": "https://www.finactum.be/nl/company/BE0212240948",
		"graydon": "http://www.graydon.be/portal_creditel/link.aspx?typ=rap&lnk=212240948",
		"infobel": "https://www.infobel.com/nl/belgium/financial/vat/BE0212240948",
		"kbodata": "http://data.kbodata.be/organisation/0212_240_948",
		"kbopub": "http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=0212240948",
		"nbb": "http://cri.nbb.be/bc9/web/catalog?lang=N&companyNr=0212240948",
		"opencorporates": "https://opencorporates.com/companies/be/0212240948",
		"opencorporatesapi": "https://api.opencorporates.com/companies/be/0212240948",
		"socialsecurity": "https://www.socialsecurity.be/app014/wrep/rep_gp.do?language=nl&ACCESS_TYPE=0&ACTION=1&REP_KEY_TYPE=12&REP_LIMIT_DATE=&REP_KEY_VALUE=0212240948",
		"staatsbladmonitor": "https://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0212240948",
		"trendstop": "http://trendstop.knack.be/en/detail/0212240948",
		"vies": "http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html?memberStateCode=BE&number=0212240948"
	},
	"denominations": [
		{
			"id": 212240948,
			"language": "NL",
			"nametype": 1,
			"name": "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Bierbeek"
		},
		{
			"id": 212240948,
			"language": "NL",
			"nametype": 2,
			"name": "O.C.M.W."
		}
	],
	"contacts": [],
	"addresses": [
		{
			"zip": "3360",
			"municipality": "Bierbeek",
			"street": "Speelpleinstraat",
			"housenumber": "8",
			"box": "",
			"extra": "",
			"striking": null
		}
	],
	"activities": [
		{
			"id": 212240948,
			"grp": "3",
			"nace": 84115,
			"cls": "1"
		}
	],
	"establishments": [
		{
			"id": 2162329245,
			"start": "1968-01-01",
			"enterprise": 212240948,
			"name": "OCMW Bierbeek",
			"seeAlso": {
				"databe": "https://data.be/en/branch/2162329245",
				"kbodata": "http://data.kbodata.be/organisation/2_162_329_245",
				"kbopub": "http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=2162329245"
			},
			"denominations": [
				{
					"id": 2162329245,
					"language": "NL",
					"nametype": 3,
					"name": "OCMW Bierbeek"
				}
			],
			"contacts": [],
			"addresses": [
				{
					"zip": "3360",
					"municipality": "Bierbeek",
					"street": "Speelpleinstraat",
					"housenumber": "8",
					"box": "",
					"extra": "",
					"striking": null
				}
			],
			"activities": [
				{
					"id": 2162329245,
					"grp": "3",
					"nace": 84115,
					"cls": "1"
				},
				{
					"id": 2162329245,
					"grp": "3",
					"nace": 75115,
					"cls": "1"
				}
			]
		},
		{
			"id": 2261065149,
			"start": "2017-01-25",
			"enterprise": 212240948,
			"name": null,
			"seeAlso": {
				"databe": "https://data.be/en/branch/2261065149",
				"kbodata": "http://data.kbodata.be/organisation/2_261_065_149",
				"kbopub": "http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=2261065149"
			},
			"denominations": [],
			"contacts": [],
			"addresses": [
				{
					"zip": "3360",
					"municipality": "Bierbeek",
					"street": "Stationsstraat",
					"housenumber": "48",
					"box": "",
					"extra": "",
					"striking": null
				}
			],
			"activities": [
				{
					"id": 2261065149,
					"grp": "3",
					"nace": 88999,
					"cls": "1"
				}
			]
		},
		{
			"id": 2261065347,
			"start": "2017-02-01",
			"enterprise": 212240948,
			"name": null,
			"seeAlso": {
				"databe": "https://data.be/en/branch/2261065347",
				"kbodata": "http://data.kbodata.be/organisation/2_261_065_347",
				"kbopub": "http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=2261065347"
			},
			"denominations": [],
			"contacts": [
				{
					"id": 2261065347,
					"via": "TEL",
					"value": "016/461074"
				},
				{
					"id": 2261065347,
					"via": "EMAIL",
					"value": "info@ocmwbierbeek.be"
				}
			],
			"addresses": [
				{
					"zip": "3360",
					"municipality": "Bierbeek",
					"street": "Kerkstraat",
					"housenumber": "1",
					"box": "A",
					"extra": "",
					"striking": null
				}
			],
			"activities": [
				{
					"id": 2261065347,
					"grp": "3",
					"nace": 88999,
					"cls": "1"
				}
			]
		},
		{
			"id": 2261065644,
			"start": "2017-02-01",
			"enterprise": 212240948,
			"name": null,
			"seeAlso": {
				"databe": "https://data.be/en/branch/2261065644",
				"kbodata": "http://data.kbodata.be/organisation/2_261_065_644",
				"kbopub": "http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=2261065644"
			},
			"denominations": [],
			"contacts": [
				{
					"id": 2261065644,
					"via": "TEL",
					"value": "016/461074"
				},
				{
					"id": 2261065644,
					"via": "EMAIL",
					"value": "info@ocmwbierbeek.be"
				}
			],
			"addresses": [
				{
					"zip": "3360",
					"municipality": "Bierbeek",
					"street": "Velpestraat(OPV)",
					"housenumber": "47",
					"box": "",
					"extra": "",
					"striking": null
				}
			],
			"activities": [
				{
					"id": 2261065644,
					"grp": "3",
					"nace": 88999,
					"cls": "1"
				}
			]
		},
		{
			"id": 2261065842,
			"start": "2017-02-01",
			"enterprise": 212240948,
			"name": null,
			"seeAlso": {
				"databe": "https://data.be/en/branch/2261065842",
				"kbodata": "http://data.kbodata.be/organisation/2_261_065_842",
				"kbopub": "http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=2261065842"
			},
			"denominations": [],
			"contacts": [
				{
					"id": 2261065842,
					"via": "TEL",
					"value": "016/461074"
				},
				{
					"id": 2261065842,
					"via": "EMAIL",
					"value": "info@ocmwbierbeek.be"
				}
			],
			"addresses": [
				{
					"zip": "3360",
					"municipality": "Bierbeek",
					"street": "Pastoriestraat",
					"housenumber": "4",
					"box": "",
					"extra": "",
					"striking": null
				}
			],
			"activities": [
				{
					"id": 2261065842,
					"grp": "3",
					"nace": 88999,
					"cls": "1"
				}
			]
		},
		{
			"id": 2261066436,
			"start": "2017-02-01",
			"enterprise": 212240948,
			"name": null,
			"seeAlso": {
				"databe": "https://data.be/en/branch/2261066436",
				"kbodata": "http://data.kbodata.be/organisation/2_261_066_436",
				"kbopub": "http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=2261066436"
			},
			"denominations": [],
			"contacts": [
				{
					"id": 2261066436,
					"via": "TEL",
					"value": "016/461074"
				},
				{
					"id": 2261066436,
					"via": "EMAIL",
					"value": "info@ocmwbierbeek.be"
				}
			],
			"addresses": [
				{
					"zip": "3360",
					"municipality": "Bierbeek",
					"street": "Dorpsstraat",
					"housenumber": "28",
					"box": "",
					"extra": "",
					"striking": null
				}
			],
			"activities": [
				{
					"id": 2261066436,
					"grp": "3",
					"nace": 88999,
					"cls": "1"
				}
			]
		},
		{
			"id": 2261066832,
			"start": "2017-01-01",
			"enterprise": 212240948,
			"name": null,
			"seeAlso": {
				"databe": "https://data.be/en/branch/2261066832",
				"kbodata": "http://data.kbodata.be/organisation/2_261_066_832",
				"kbopub": "http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=2261066832"
			},
			"denominations": [],
			"contacts": [
				{
					"id": 2261066832,
					"via": "TEL",
					"value": "016/461074"
				},
				{
					"id": 2261066832,
					"via": "EMAIL",
					"value": "info@ocmwbierbeek.be"
				}
			],
			"addresses": [
				{
					"zip": "3360",
					"municipality": "Bierbeek",
					"street": "Keizerstraat",
					"housenumber": "22",
					"box": "",
					"extra": "",
					"striking": null
				}
			],
			"activities": [
				{
					"id": 2261066832,
					"grp": "3",
					"nace": 87909,
					"cls": "1"
				}
			]
		},
		{
			"id": 2270140488,
			"start": "2017-01-01",
			"enterprise": 212240948,
			"name": null,
			"seeAlso": {
				"databe": "https://data.be/en/branch/2270140488",
				"kbodata": "http://data.kbodata.be/organisation/2_270_140_488",
				"kbopub": "http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=2270140488"
			},
			"denominations": [],
			"contacts": [
				{
					"id": 2270140488,
					"via": "EMAIL",
					"value": "info@ocmwbierbeek.be"
				}
			],
			"addresses": [
				{
					"zip": "3360",
					"municipality": "Bierbeek",
					"street": "Wijnenberg",
					"housenumber": "1",
					"box": "",
					"extra": "",
					"striking": null
				}
			],
			"activities": [
				{
					"id": 2270140488,
					"grp": "3",
					"nace": 88999,
					"cls": "1"
				}
			]
		}
	]
}