data snapshot vfalse · --
200
idBE 0212.218.281
typeCompany
start
1968-01-01
denominations
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van HeersNL
O.C.M.W.NLCommercial
addresses
Paardskerkhofstraat(H.) 20 · 3870 Heers
activities84115
establishments
BE 2.163.671.805OCMW Heers
seeAlso Companyweb
data.be
e-Justice
Finactum
Graydon
Infobel
kbodata.be
KBO Public Search
Nationale Bank
Open Corporates
Open Corporates API
Social Security
Staatsbladmonitor.be
Trends Top
VIES VAT number validation
{
	"id": 212218281,
	"type": 2,
	"start": "1968-01-01",
	"name": "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Heers",
	"seeAlso": {
		"companyweb": "https://www.companyweb.be/gratisBTWopzoeken_rechercherTVAgratuit_detail.asp?source=&vat=212218281",
		"databe": "https://data.be/en/company/0212218281",
		"ejustice": "http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?language=nl&btw=0212218281&liste=Liste",
		"finactum": "https://www.finactum.be/nl/company/BE0212218281",
		"graydon": "http://www.graydon.be/portal_creditel/link.aspx?typ=rap&lnk=212218281",
		"infobel": "https://www.infobel.com/nl/belgium/financial/vat/BE0212218281",
		"kbodata": "http://data.kbodata.be/organisation/0212_218_281",
		"kbopub": "http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=0212218281",
		"nbb": "http://cri.nbb.be/bc9/web/catalog?lang=N&companyNr=0212218281",
		"opencorporates": "https://opencorporates.com/companies/be/0212218281",
		"opencorporatesapi": "https://api.opencorporates.com/companies/be/0212218281",
		"socialsecurity": "https://www.socialsecurity.be/app014/wrep/rep_gp.do?language=nl&ACCESS_TYPE=0&ACTION=1&REP_KEY_TYPE=12&REP_LIMIT_DATE=&REP_KEY_VALUE=0212218281",
		"staatsbladmonitor": "https://www.staatsbladmonitor.be/bedrijfsfiche.html?ondernemingsnummer=0212218281",
		"trendstop": "http://trendstop.knack.be/en/detail/0212218281",
		"vies": "http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html?memberStateCode=BE&number=0212218281"
	},
	"denominations": [
		{
			"id": 212218281,
			"language": "NL",
			"nametype": 1,
			"name": "Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Heers"
		},
		{
			"id": 212218281,
			"language": "NL",
			"nametype": 2,
			"name": "O.C.M.W."
		}
	],
	"contacts": [],
	"addresses": [
		{
			"zip": "3870",
			"municipality": "Heers",
			"street": "Paardskerkhofstraat(H.)",
			"housenumber": "20",
			"box": "",
			"extra": "",
			"striking": null
		}
	],
	"activities": [
		{
			"id": 212218281,
			"grp": "3",
			"nace": 84115,
			"cls": "1"
		}
	],
	"establishments": [
		{
			"id": 2163671805,
			"start": "1996-11-01",
			"enterprise": 212218281,
			"name": "OCMW Heers",
			"seeAlso": {
				"databe": "https://data.be/en/branch/2163671805",
				"kbodata": "http://data.kbodata.be/organisation/2_163_671_805",
				"kbopub": "http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=2163671805"
			},
			"denominations": [
				{
					"id": 2163671805,
					"language": "NL",
					"nametype": 3,
					"name": "OCMW Heers"
				}
			],
			"contacts": [],
			"addresses": [
				{
					"zip": "3870",
					"municipality": "Heers",
					"street": "Paardskerkhofstraat(H.)",
					"housenumber": "20",
					"box": "",
					"extra": "",
					"striking": null
				}
			],
			"activities": [
				{
					"id": 2163671805,
					"grp": "3",
					"nace": 84115,
					"cls": "1"
				},
				{
					"id": 2163671805,
					"grp": "3",
					"nace": 75115,
					"cls": "1"
				}
			]
		}
	]
}